Особливості росту і розвитку рослин кукурудзи залежно від застосування позакореневих підживлень добривами Плантоніт

Наведено результати досліджень впливу позакореневого підживлення комплексними добривами на ріст і розвиток кукурудзи в умовах ТОВ «Саварське» Богуславського району Київської області. Встановлено, що позакореневе підживлення кукурудзи комплексними добривами Plantonit зменшує тривалість вегетаційного періоду, підвищує основні показники фотосинтетичної діяльності та висоту рослин кукурудзи.

Ключові слова: кукурудза, добрива, позакореневе підживлення, висота рослин, площа листкової поверхні.

Застосування позакореневого підживлення рослин є одним із сучасних напрямів підвищення урожайності та якості продукції рослинництва. Їх використання сприяє процесам росту і розвитку рослин, підвищенню стійкості їх до несприятливих погодних умов, хвороб, підвищенню врожайності.  Тому, позакореневі підживлення рослин все більше стають невід’ємними елементами інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Формування продуктивності сільськогосподарських культур є сукупністю процесів живлення, росту, розвитку й перетворення речовини і енергії. Ростові процеси, розвиток репродуктивних органів визначаються рівнем забезпечення рослин вологою і поживними речовинами, фізичними і хімічними властивостями ґрунту, гідротермічними показниками в період вегетації культури та іншими умовами зовнішнього середовища.

Проте ріст не визначається виключно живленням та комплексом зовнішніх умов. Цей процес залежить і від функціональних речовин внутрішнього походження рістрегулюючих речовин, які в слабких концентраціях впливають на розмноження та розтягування клітин, вони керують ростом і діленням тканин, які складаються з молодих недиференційованих клітин, що утворюють точки росту коренів і стебел та забезпечують їх ріст завдяки своєму активному діленню. Саме завдяки дії стимулюючих речовин, які впливають на клітини росту, забезпечуються високі показники росту при внесенні ріст регулюючих препаратів.

Застосування макро- та мікро добрив у різні фази розвитку рослин, дозволяє безпосередньо впливати на інтенсивність фотосинтезу, створюючи тим самим передумови для прискорення росту, розвитку та збільшення врожаю.

Метою наших досліджень було вивчення особливостей впливу позакореневого підживлення комплексними добривами на ріст і розвиток кукурудзи в умовах ТОВ «Саварське» Богуславського району Київської області. Дослід проводили в 2018-2019 рр. за наступною схемою:

  • Контроль (без позакореневого підживлення);
  • одноразове обприскування посівів у фазі 3-5 листків препаратом Plantonit Radix (1 л/га);
  • дворазове обприскування: перший раз у фазі – 3-5 листків препаратом Plantonit Radix (1 л/га), другий раз у фазі 6-8 листків препаратом Plantonit Energy (1 л/га).

Використовували добрива ТМ Plantonit українського виробництва.

Висівали гібрид кукурудзи ЕС Конкорд (ФАО 250).

Загальна площа ділянки становила 560 м 2 , облікова 420 м 2 , повторність у досліді трьохразова, попередник пшениця озима. Дослідження проводили згідно методичних рекомендацій Інституту зернового господарства.

Найбільш сприятливі кліматичні умови для росту і розвитку рослин кукурудзи під час вегетації були в 2018 р., а у 2019 р. внаслідок посушливих умов, продуктивність кукурудзи була меншою. При одноразовому обприскуванні рослин посівів кукурудзи у фазі 3-5 листків препаратом Plantonit Radix тривалість вегетаційного періоду, в середньому за роки досліджень, становила 126 діб, що на 3 доби менше, ніж на контролі. При дворазовому застосуванні препарату Plantonit Radixу фазі 3-5 листків і у фазі 6-8 листків Plantonit Energy, тривалість вегетаційного періоду становила 128 діб, що на 5 діб менше, ніж на контролі.

Результати досліджень свідчать, що при одноразовому обприскуванні рослин кукурудзи у фазі 3-5 листків препаратом Plantonit Radix площа листкової поверхні,у фазі викидання волотей,була на 2,3 тис.м2 /га або на 5,6 % більшою, ніж на контролі, а при дворазовому обприскуванні кукурудзи під час вегетації становила 34,2 тис.м2 /га, що на 7,1 % більше, ніж на контролі.

Аналіз динаміки формування площі листкової поверхні кукурудзи свідчить, що у перший період вегетації цей процес відбувається повільно: від появи сходів та перших 30 діб створюється 7-10 % листкової поверхні. В подальшому цей процес прискорюється і до фази цвітіння волотей формується 75-80 % листкової поверхні. Максимальна площа листкової поверхні кукурудзи відмічена на період цвітіння волоті, незалежно від застосування позакореневих підживлень. У фазі воскової стиглості зерна площа листкової поверхні зменшилась на 10,5-13,4 %, порівняно з фазами цвітіння і молочної стиглості,як результат поступового відмирання листків у нижніх ярусах.

Застосування позакореневих підживлень при одноразовому обприскуванні рослин під час вегетації забезпечило приріст сухої речовини у фазі воскової стиглості 0,23 т/га, порівняно з контрольним варіантом. Максимальні показники накопичення сухої речовини кукурудзи відмічались на варіантах, де проводили дворазове застосування Plantonit Radixу фазі 3-5 листків і Plantonit Energy у фазі 6-8 листків. На ділянках цих варіантів приріст сухої речовини, порівняно контролем, становив 0,41 т/га. 22

Кращими за фотосинтетичним потенціалом посіви кукурудзи були на варіантах, де проводили дворазове обприскування рослин кукурудзи під час вегетації добривами Plantonit Radixу фазі 3-5 листків і Plantonit Energy у фазі 6-8 листків 8,06 г/м2 за добу.

Встановлено, що одно- і дворазове обприскування рослин кукурудзи під час вегетації комплексними добривами Plantonit сприяло збільшенню висоти рослин кукурудзи на всіх фазах розвитку. Так, в середньому за роки досліджень, при дворазовому обприскуванні посівів цієї культури, приріст рослин у висоту, у фазі цвітіння волотей, порівняно з контролем становив 12,3 %.

Отже, одно- і дворазове позакореневе підживлення кукурудзи комплексними добривами Plantonit позитивно впливає на ріст і розвиток рослин: зменшує тривалість як окремих міжфазних періодів та вегетаційного періоду загалом, підвищує основні показники фотосинтетичної діяльності (площу листкової поверхні рослин, накопичення сухої речовини, формування фотосинтетичного потенціалу) та висоту рослин кукурудзи.

Білоцерківський національний аграрний університет

Науковий керівник – Грабовський М.Б., канд. с.-г. наук

Мостипан О.В., студентка 6 курсу


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
icon_viber Viber icon_whatsapp WhatsApp icon_callback Заказать звонок icon_email Написать на почту